عکاسی حیوانات خانگی , انواع پت , سگ , گربه و پرنده